haroLink®

  • Stalalarmering
  • Separate Stal doormelding
  • Dubbele zekerheid
  • Betrouwbare reactie
  • Aggregaat/fase detectie alarm
  • Mobile App monitoring
  • Sabotage doormelding
  • IP-Verbinding

Lees meer

Beveiligen door haro beveiliging en telecom, waarom zou u dat doen?

Om uw bezittingen, ongeacht of het nu uw woning of uw bedrijf betreft, optimaal te beveiligen tegen inbraak, vandalisme, brand en ander van buiten komend onheil, is er meer nodig dan een alarmsysteem. 

Om tot een optimale oplossing te komen zal er een beveiligingsplan moeten komen. Toegespitst op uw situatie. Waarbij rekening moet worden gehouden met veel factoren, zoals hieronder nader toegelicht. Het is verstandig om in zee te gaan met een betrouwbaar bedrijf, dat u een goede (vrijblijvende) voorlichting geeft en dit naderhand om kan zetten in een praktische oplossing voor uw situatie. 

Wij van haro beveiliging en telecom kunnen dat voor u regelen als VEB erkend installatiebedrijf

Hierdoor voldoen wij aan de wettelijk gestelde normen en wordt bij de oplevering het VEB Installatie Attest / Kwaliteitscertificaat afgegeven, met een kopie voor uw verzekeringsmaatschappij. 

Al meer dan 15 jaar hebben wij ervaring met de installatie van alarmsystemen in woningen en bedrijven.

Waarom een erkend VEB-bedrijf? Er zijn nogal wat aanbieders als het gaat om beveiligingsinstallaties en -adviezen. Juist daarom is het belangrijk te kiezen voor zekerheid en kwaliteit. Die wordt u geboden door een erkend VEB-bedrijf. 

Elke VEB-installateur heeft door ervaring en opleiding een specialisme binnen de beveiligingsbranche opgebouwd. Hij blijft op de hoogte van de nieuwste eisen en technische ontwikkelingen. Onder andere door het volgen van gerichte cursussen. 

Advies
Omdat elke situatie verschillend is, begint goede beveiliging met een goed advies. Dat bestaat uit een risicoanalyse waarna aan de hand van een beveiligingsadviesplan de noodzakelijke maatregelen worden voorgesteld. 

Daarbij gaat het om: 

* Organisatorische maatregelen;
* Bouwkundige maatregelen;
* Elektronische maatregelen;
* Compartimentering.

Een duidelijke offerte geeft u volledige informatie over uw investering. U weet precies waar u aan toe bent.

Controle
Alle door ons geleverde beveiligingsinstallaties voldoen aan de beoordelingsrichtlijn VRKI 2015 onder verantwoordelijkheid van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid. Door ons wordt een kwaliteitscertificaat afgegeven dat door iedere Nederlandse verzekeringsmaatschappij wordt geaccepteerd.

Garantie, service en onderhoud
Na afsluiting van een onderhoudscontract, kunt u rekenen op verregaande service en professioneel onderhoud. Elke VEB-installateur kan 24 uur per dag service garanderen. Dat betekent extra zekerheid! Het onderhoudscontract kan elk jaar worden verlengd.

Kwaliteit
Goede kwaliteit staat bij elke VEB-installateur voorop. Daarom wordt uitsluitend gewerkt met goedgekeurde beveiligingsmaterialen die volgens de geldende eisen en normen worden geïnstalleerd. Daarnaast verplicht elke VEB-installateur zich te houden aan de NCP-voorschriften.

Betrouwbaarheid
Elk personeelslid van een VEB-bedrijf die werkzaamheden uitvoert t.b.v. beveiligingsactiviteiten moet een verklaring van betrouwbaarheid kunnen overleggen die is afgegeven door het ministerie van Justitie. Alleen dán wordt het persoonlijke VEB-legitimatiebewijs afgegeven.

Kompleet Pakket
Het maakt in feite niet uit bij welk VEB-bedrijf u aanklopt voor advies en/of installatie van uw beveiligingspakket. U kunt altijd rekenen op hetzelfde hoge serviceniveau. Alle VEB-bedrijven werken onderling immers nauw samen. Het totale pakket wordt door uw eigen installateur verzorgd. Maar dan wel inclusief alle VEB voordelen…

Voor elk VEB-bedrijf is kwaliteit en betrouwbaarheid vanzelfsprekend. Wij investeren dagelijks in know-how, want…beveiligen is ons vak!